Cyngerdd byw Estrons yn Llyfrgell Llanelli

92 diwrnod yn ôl

Ni fyddech fel arfer yn ystyried archebu tocynnau i weld eich hoff fand mewn llyfrgell, ond dyna'n union beth sy'n digwydd yn Llyfrgell Llanelli sydd wedi sicrhau gig unigryw gan y band pop-roc o Gymru a Chanada sef yr Estrons.

Dyma'r unig lyfrgell yng Nghymru i sicrhau gig gerddoriaeth fyw fel rhan o'r ymgyrch  'Get It Loud in Libraries'.

Bydd yr Estrons yn chwarae yno ddydd Sul 14 Hydref, ac mae tocynnau ar werth nawr.

Bydd y gigs yn dirwyn i ben wythnos o ddigwyddiadau yn ystod Wythnos y Llyfrgelloedd o 8-13 Hydref pan fydd pob un o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn cynnal gweithgareddau.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau yn Llyfrgell Llanelli dros y blynyddoedd ond dyma'r tro cyntaf i ni gynnal gigs cerddoriaeth fyw ymhlith y silffoedd llyfrau.

“Rydym wedi dweud ers tro bod llyfrgelloedd yn golygu mwy na dim ond llyfrau, ac mae hyn yn enghraifft wych.”

Mae gig yr Estrons wedi cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi addo i ariannu dau o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd yn ystod 2018.

Mae'r ymgyrch 'Get It Loud in Libraries' yn brosiect unigryw gyda'r nod o roi cyfle i bobl sy'n caru cerddoriaeth i weld artistiaid o fri yn eu llyfrgell leol.

Ers 2005, mae hyn wedi cynnwys gigs mewn llyfrgelloedd gan artistiaid newydd a rhai sydd wedi'u hen sefydlu gan gynnwys Adele, Jessie J, Plan B, Cate Le Bon, Clean Bandit, Juliette Lewis, Meilyr Jones a llawer mwy.

  • Gellir gweld yr Estrons yn Llyfrgell Llanelli ddydd Sul 14 Hydref, bydd y drysau'n agor am 4pm. Mae'r tocynnau yn £8

Archebwch tocynnau