Geraint Thomas wedi enwi yn rhan o dîm Sky ar gyfer Taith

90 diwrnod yn ôl

Llun: ASO/Alex Broadway

Bydd Geraint Thomas, enillydd Tour de France, yn cystadlu am y tro cyntaf ers ei fuddugoliaeth hanesyddol, yma yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Team Sky, sydd newydd negodi contract newydd â'r beiciwr o Gymru, wedi cyhoeddi y bydd yn arwain ei dîm yn ras Taith Prydain, sef ras beicio ffordd fwyaf y DU.

Dewiswyd Sir Gaerfyrddin i gynnal Grand Départ y ras fawreddog ddydd Sul, 2 Medi, a fydd yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ac yn teithio tua'r gogledd drwy'r sir tuag at Lanymddyfri.

Pobl leol a'r rhai sy'n ymweld â Sir Gaerfyrddin fydd y cyntaf i weld yr enillydd yn cystadlu eto mewn ras ffordd broffesiynol ers iddo fod y Cymro cyntaf erioed i ennill ras Tour de France.

Bydd ITV4 ac Eurosport yn darlledu Taith Prydain yn fyw ar y teledu sy'n golygu y bydd llygaid y byd ar Sir Gaerfyrddin wrth iddi gynnal cymal cyntaf y ras, ac mae'r ffaith y bydd Geraint yn cymryd rhan yn debygol o ddenu hyd yn oed mwy o sylw rhyngwladol.

Bydd miloedd o wylwyr yn dod i wylio'r ras, a bydd llawer yn teithio o'r tu allan i Sir Gaerfyrddin.

Wrth i’r bobl hyn aros a gwario'n lleol, efallai y bydd yr hwb economaidd disgwyliedig o £4 miliwn i dde Cymru yn cynyddu hyd yn oed yn fwy.

Enwodd y timau, gan gynnwys BMC Racing Team, Team Katusha Alpecin, Team LottoNL-Jumbo a Team Dimension Data, eu beicwyr am y tro cyntaf yn gynharach heddiw.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roeddem wedi gobeithio y byddai Team Sky yn enwi Geraint Thomas yn ei dîm ac mae'r cyhoeddiad heddiw yn newyddion gwych.

“O gofio bod ei deulu'n hanu o Fancyfelin bydd miloedd o bobl yma yn Sir Gaerfyrddin yn barod i'w groesawu adref a rhoi'r croeso mwyaf gwresog iddo.”

Ychwanegodd: “Bydd y digwyddiad hwn yn denu sylw miliynau o bobl at ein sir - rydym wrth ein boddau, yn llawn cyffro ac yn barod i ymateb i'r her.”

Ewch i'r wefan sirgar.llyw.cymru i weld y wybodaeth ddiweddaraf i wylwyr a'r wefan Darganfodsirgar.com i gael gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal ar hyd y llwybr, lleoedd i aros, cyfleoedd gwirfoddoli, cystadlaethau a mwy.

 

Llun: ASO/Alex Broadway