Scott Davies, y beiciwr lleol, yn cymryd rhan yn Nhaith Pryd

69 diwrnod yn ôl

Llun gan SWPix

Bydd torfeydd o bobl leol yn cefnogi mwy nag un o'r beicwyr yn ystod Taith Prydain dros y penwythnos, gan y bydd beiciwr o Gaerfyrddin ymhlith y rheiny sy'n cymryd rhan.

Mae'r gwylwyr eisoes yn paratoi i roi croeso cynnes Cymreig i Geraint Thomas, enillydd Tour de France, sydd â chysylltiadau teuluol ym Mancyfelin. Fodd bynnag, gofynnir i'r gwylwyr gefnogi Scott Davies, bachgen lleol, a fydd yn cymryd rhan yn y ras hefyd.

Bydd Scott, sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Bro Myrddin, yn beicio gyda Team Dimension Data, a dywedodd ei fod yn edrych ymlaen at ddychwelyd i'w hen safle hyfforddi.

"Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at Daith Prydain OVO Energy eleni yn arbennig, gan y bydd Cymal Un yn dechrau yn fy sir enedigol, sef Sir Gaerfyrddin," dywedodd y beiciwr 23 oed.

"Mae'n mynd i fod yn ras arbennig iawn ar yr un ffyrdd rwyf wedi beicio arnynt erioed."
Mae Scott yn gyfarwydd â rasio ar y ffyrdd, ar ôl iddo ddechrau gwneud hynny gyda chlwb beicio Towy Riders yng Nghaerfyrddin.

Yn 2014, cynrychiolodd Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow, cyn gael ei ddewis gan Team Wiggins ar gyfer tymor 2016.

Ers hynny, mae wedi rasio ar draws Ffrainc, Croatia ac Awstria, yn ogystal ag ennill y prawf amser mewn Rasys ar y Ffordd yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol ar gyfer pobl o dan 23 oed am bedair blynedd yn olynol rhwng 2014 a 2017.

Bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal Cymal Un Taith Prydain OVO Energy ddydd Sul, 2 Medi.
Bydd yn gadael Parc Gwledig Pen-bre am 11am cyn teithio tua'r gogledd drwy Gydweli, Caerfyrddin, Nantgaredig, Llandeilo a Llanymddyfri.

Bydd miloedd o bobl yn dod i wylio'r ras, a bydd sawl cymuned yn cynnal digwyddiad a chreu cerfluniau celf tir enfawr a fydd yn cael eu ffilmio'n fyw o hofrennydd ar gyfer ITV4.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn mynd ati i groesawu Scott Davies a Geraint Thomas yn ôl i Sir Gaerfyrddin. Mae'r sir gyfan yn llawn cyffro ar gyfer diwrnod sy'n argoeli i fod yn un gwych, ac mae'n rhoi cyhoeddusrwydd gwych i Sir Gaerfyrddin gan ei bod yn cynnal digwyddiad pwysig ym myd chwaraeon."

Mae Team Dimension Data yn cydweithio â siopau SPAR i ddathlu Taith Prydain. Bydd Scott Davies o Sir Gaerfyrddin yn dod i'r siop yn Nhre Ioan, Heol Llansteffan, Caerfyrddin, am 10am ddydd Sadwrn, 1 Medi.

Gallwch ddod o hyd i bopeth yr ydych eisiau ei wybod am Daith Prydain yn Sir Gaerfyrddin drwy fynd i newyddion.sirgar.llyw.cymru