Disgyblion yn atal baw cŵn y tu allan i'w hysgol

379 diwrnod yn ôl

Plant ysgolion cynradd yn dod at ei gilydd i atal baw cŵn y tu allan i'w hysgolion.

Mae Ffederasiwn ysgolion Carwe, Gwynfryn a Phont-henri wedi bod yn gweithio’n galed i dynnu sylw at y mater o gŵn yn baeddu yn eu pentrefi. 

Penderfynodd y disgyblion eu bod wedi cael llond bol a'u bod eisiau atal y broblem ffiaidd a pheryglus hon rhag digwydd y tu allan i'w hysgolion ac ar eu strydoedd.

Crëwyd blog lle'r oedd y disgyblion yn trafod y broblem â phlant ledled Sir Gaerfyrddin, ac yn rhannu syniadau ynghylch beth allen nhw ei wneud i ddatrys y broblem. Penderfynodd y plant hefyd ysgrifennu at y Cyngor Cymuned lleol i dynnu ei sylw at y mater.

Cynhaliwyd cystadleuaeth dylunio poster ym mhob ysgol, a chafodd y gwaith celf buddugol ei droi'n faner a'i harddangos mewn man amlwg ar ffens yr ysgol.

Mae gwaith caled y plant wedi dwyn ffrwyth, gan fod llai o faw cŵn yn yr ardal, er bod dal llawer o waith i'w wneud.