Diwrnod Gweithredu canol tref Rhydaman

78 diwrnod yn ôl

Bydd swyddogion yng nghanol tref Rhydaman ddydd Mercher, 5 Medi, er mwyn codi ymwybyddiaeth o daflu sbwriel.

Bydd staff y Cyngor yn dosbarthu blychau llwch cludadwy a phapurau ar gyfer lapio gwm cnoi, a byddant yn rhoi cyngor gan annog y cyhoedd i wneud y peth iawn a chael gwared ar eu sbwriel yn gywir a pheidio â thaflu sbwriel yn y strydoedd.

Bydd swyddogion yn rhoi gwybod i'r cyhoedd sut y gallant roi gwybod am ddigwyddiadau a rhannu gwybodaeth drwy ddefnyddio ein systemau ar-lein.

Bydd ein Swyddogion Gorfodi Materion Amgylcheddol hefyd yn mynd allan ar batrôl a byddant yn siarad â phreswylwyr a masnachwyr yn yr ardal.

Mae sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmygu yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o sbwriel ac mae'r broses o'i glirio'n ddrud ac yn cymryd llawer o amser.

Yn ogystal ag anharddu'r ardal, mae bonion sigaréts yn rhyddhau tocsinau sy'n halogi dŵr ac yn achosi niwed i fywyd gwyllt y môr ac i'r amgylchedd.

Mae gwm cnoi yn bryder arall ar strydoedd y sir. Nid yn unig y mae'n staenio ein palmentydd gan wneud i'n cymunedau edrych yn frwnt, ond mae'n glynu wrth ein dillad a'n hesgidiau ac mae'n hynod o ddrud i'w waredu.

Os ydych yn cael eich dal yn taflu sbwriel, gan gynnwys bonion sigaréts a gwm cnoi, gallwch wynebu dirwy cosb benodedig o £75.

Dewch i fanteisio ar y cyfle hwn i siarad â swyddogion y Cyngor - a helpu i fynd i'r afael â phroblemau sbwriel gyda ni!