Rhoi stop ar ‘Dlodi Misglwyf’ yn Sir Gaerfyrddin

68 diwrnod yn ôl

Anogir pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at y drafodaeth genedlaethol ynghylch ‘Tlodi Misglwyf’.

Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cynnal cyfarfod â swyddogion addysg yn Llanelli yr wythnos nesaf, ac mae’r aelodau’n annog pobl ifanc y sir i ddod i gael dweud eu dweud ynghylch sut mae rhoi stop ar Dlodi Misglwyf yn y sir.

*Mae ystadegau cenedlaethol yn dangos i 1 ym mhob 10 o ferched a menywod rhwng 14 a 21 oed ddweud eu bod wedi methu fforddio deunydd misglwyfol.

Dywedodd Brittany Bingham, Cadeirydd y Cyngor Ieuenctid: “Pam dylai merched golli’r ysgol, colli allan ar ddysgu, a cholli amser gyda’u ffrindiau oherwydd eu misglwyf? Mae angen i hyn stopio. Os ydych chi’n berson ifanc sy’n astudio neu’n gweithio yn y sir, rydym ni am glywed eich barn a’ch sylwadau ar beth all gael ei wneud.”

Mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal yn yr Hwb, Llanelli ar 18 Medi rhwng 4pm a 5.30pm.

Os na allwch fod yno, mae modd i chi ymuno yn y drafodaeth o hyd ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio #TlodiMisglwyfSirGar neu e-bostio cyfranogiad@sirgar.gov.uk

*Fynhonnell: Plan International UK