Treialu Cynnig Gofal Plant Cymru

380 diwrnod yn ôl

Gallai rhieni plant 3 neu 4 oed sy'n gweithio ac sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin fod yn gymwys am hyd at 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi'u hariannu gan y Llywodraeth ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Gallai rhieni sy'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ac yn ennill ar gyfartaledd isafswm wythnosol sy'n gyfwerth â 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol fod yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ei bod yn ehangu ei Chynnig Gofal Plant i Sir Gaerfyrddin gyfan ym mis Ionawr 2019 ar gyfer rhieni sy'n gymwys. 

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Rwyf wrth fy modd bod Cynnig Gofal Plant Cymru yn dod i Sir Gaerfyrddin.  Mae'n gynllun gwych ac rwy'n siŵr y bydd o fantais i nifer o rieni sy'n gweithio'n galed a'u plant hefyd.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin neu ffoniwch 01267 246555.