Cefnogi Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol

21 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog preswylwyr lleol i gefnogi Apêl y Pabi 2018 gan y Lleng Brydeinig.

Mae'r Cynghorydd Mansel Charles sef Cadeirydd y Cyngor wedi cynnig cefnogaeth y Cyngor i Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol ac wedi cytuno y gall pabïau gael eu gwerthu yn safleoedd y Cyngor cyn y coffáu cenedlaethol ar 11 Tachwedd.

Caiff y pabi ei ystyried yn symol o goffáu a gobaith a chaiff ei wisgo gan filiynau o bobl bob blwyddyn.

Mae gwerthiant nwyddau pabïau yn helpu'r rheiny sydd ar hyn o bryd yn ein Lluoedd Arfog, cyn-filwyr, eu teuluoedd a'u dibynyddion.

Meddai'r Cynghorydd Charles: “Rwy'n falch bod y Cyngor yn gallu cefnogi Apêl y Pabi i gofio am yr aberth a wnaed gan gynifer o bobl ac er mwyn codi arian ar gyfer y Lleng Brydeinig sy'n parhau i ddarparu gwasanaethau llesiant pwysig i gymuned y Lluoedd Arfog.”