Digwyddiad ymgysylltu ynghylch adfywio canol tref Llanelli

321 diwrnod yn ôl

Mae digwyddiad ymgysylltu yn cael ei gynnal yn Llanelli yr wythnos hon i bobl weld a thrafod y gwaith adfywio a gynllunnir ar gyfer canol y dref.

Bydd tîm Is-adran Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn arddangos Cynllun Cyflawni Adfywio Canol Tref Llanelli sy'n darparu'r fframwaith cyffredinol ar gyfer cyfleoedd adfywio yn awr ac yn y dyfodol. 

Bydd ymwelwyr yn gallu siarad â'r tîm am gynlluniau i ddarparu eiddo masnachol a phreswyl o ansawdd gwell drwy adnewyddu adeiladau a datblygiadau newydd.

Hefyd gallant gael gwybod sut y mae'r cyngor yn bwriadu cefnogi busnesau a chreu swyddi a chyfleoedd hyfforddiant i ehangu sgiliau pobl leol.

Cynhelir y digwyddiad yn Theatr y Ffwrnes ddydd Iau, 4 Hydref, 11am-7pm.