Gostyngiadau mewn canolfannau hamdden i gyn-filwyr

319 diwrnod yn ôl

Mae cyn-filwyr y lluoedd arfog yn Sir Gaerfyrddin yn cael cynnig gostyngiadau i ddefnyddio canolfannau hamdden y Cyngor.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i barhau â'i ymrwymiad i Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog ac i aelodau presennol a chyn-aelodau o'r gymuned drwy hyrwyddo cardiau gostyngiadau i gyn-filwyr.

Gall cyn-filwyr ddefnyddio eu cardiau gostyngiadau yn unrhyw un o ganolfannau hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin er mwyn cael gostyngiadau a manteision am ddim.

Y cyfan y mae angen i gyn-filwyr ei wneud yw cyflwyno cerdyn dilys y lluoedd arfog i gofrestru ar y system er mwyn cael mynediad ar unwaith i'r holl fanteision sydd ar gael.

Mae nifer o fanteision, gan gynnwys nofio am ddim yn ystod amseroedd nofio hamdden.

Gall cyn-filwyr hefyd gael gostyngiad o hyd at 40 y cant oddi ar weithgareddau, gan gynnwys sesiynau yn y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd ac archebu'r cyrtiau yn ystod yr oriau tawel.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae gallu cynnig y manteision hyn i'n cyn-filwyr lleol yn gam cadarnhaol ac fel rhan o'n hymrwymiad i Gymuned y Lluoedd Arfog gallwn gefnogi eu llesiant corfforol a meddyliol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd David Jenkins, Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog: “Mae hyn yn ymrwymiad drwy Gyfamod y Lluoedd Arfog a wnaed i aelodau presennol a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd sy'n gweithio ac yn byw yn Sir Gaerfyrddin."