Hwb yn agor yng Nghanol Tref Rhydaman

22 diwrnod yn ôl

Bydd hwb gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor yn cael ei agor yn Rhydaman ym mis Rhagfyr.

Lleolir Hwb Rhydaman yn Stryd y Cei.

Bydd yr Hwb yn dod â gwasanaethau newydd ychwanegol i ganol y dref.

Bydd yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb ar amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle y gall pobl wneud taliadau, cael cymorth ynghylch swyddi a hyfforddiant, cael mynediad at gyfleusterau digidol, anghenion gwirfoddoli a llawer mwy.

Mae'r hwb wedi'i fodelu ar yr Hwb llwyddiannus yn Llanelli sy'n cael ei ddefnyddio'n eang gan y cyhoedd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Mae gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo'n dda ac rwy'n falch o gael dweud y rhagwelir y bydd yr Hwb yn cael ei agor ar ddechrau mis Rhagfyr.

"Mae'r Hwb yn Llanelli wedi bod yn boblogaidd ac rwy'n disgwyl y bydd yn cael effaith debyg yn Rhydaman, drwy ddod â gwasanaethau newydd ychwanegol i ganol y dref a chynyddu nifer y bobl sy'n dod i'r dref a fydd yn hybu gwerthiant."

trade.”