Nos Galan Gaeaf ym Mharc Gwledig Pen-bre

33 diwrnod yn ôl

Os hoffech gael eich dychryn ar nos Galan Gaeaf, sicrhewch eich bod wedi archebu lle i ddathlu ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Mae'r tîm digwyddiadau yn y parc wedi trefnu wythnos o weithgareddau bwganllyd i gael pawb yn ysbryd yr ŵyl.

Rhwng 29 Hydref a 2 Tachwedd bydd gwrachod, sombis ac ysbrydion yn crwydo'r parc gan ddiddanu ymwelwyr o bob oed.

Os ydych yn ddigon dewr gallwch gymryd rhan yn y Ras Sombis 2km, y daith natur yn ystod y nos, yr helfa ysbrydion, y sesiwn straeon o flaen y tân a'r crefftau.

Caiff pawb eu hannog i wisgo eu gwisgoedd mwyaf brawychus.

Dywedodd Mags Pullen, Rheolwr Digwyddiadau a Chyfleusterau: "Calan Gaeaf yw un o'n hoff adegau o'r flwyddyn yn y parc, sy'n lleoliad perffaith ar gyfer yr hwyl a'r gemau gyda'r hwyr.

"Rydym wedi trefnu rhaglen ddiwygiadau lawn sy'n cynnwys rhywbeth at ddant pawb. Roedd Calan Gaeaf yn llwyddiannus iawn y llynedd, ac mae'n mynd i fod hyd yn oed yn well eleni felly rydym yn annog pobl i archebu lle'n gynnar i osgoi cael eu siomi."

Rhoddir gwybodaeth lawn am ddiogelwch cyn i bob digwyddiad ddechrau. Cynghorir i chi wisgo esgidiau addas a dillad twym o dan eich gwisgoedd.

Bydd mynediad i'r parc am ddim, ond bydd y taliadau parcio arferol yn berthnasol - £2 y car.

Rhaid archebu lle - ffoniwch 01554 742424 neu anfonwch e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk

 

Dydd Llun 29 Hydref

  • 6.30pm - Taith Natur Gyda'r Nos i Weld Ystlumod (hyn a hyn o leoedd sydd ar gael erbyn hyn) Ymunwch â pharcmon profiadol a fydd yn dangos trysorau cudd Pen-bre i'r ymwelwyr. £3 y person, rhaid i blant o dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dewch â thortsh.

Dydd Mawrth 30 Hydref a dydd Iau 1 Tachwedd

  • 11am - Dewiniaid a Gwrachod. Cewch gyfle i greu hudlathau cyn eistedd i wrando ar stori am ysbrydion Pen-bre. Byddwch yn dychwelyd ar daith hudolus unigryw, efallai y byddwch yn gweld rhywbeth swynol yn y goedwig. £5 y plentyn 7 oed ac iau, a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.
  • 2pm - Ysbrydion. Ewch ar helfa bryfed i ddod o hyd i bryfed arswydus. Dysgwch sut i adeiladu cuddfan yn y goedwig i'ch amddiffyn rhag y creaduriaid dychrynllyd. £5 y plentyn 8 oed ac iau. Rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.

Dydd Mercher 31 Hydref

  • 2pm - Helfa Ysbrydion. Ymunwch â ni i chwilio am yr "Hatchet Man", yr ysbryd mwyaf brawychus ym Mhen-bre. £5 y plentyn, 8 oed a hŷn.
  • 6pm - Ras Sombis. Ceisiwch redeg yn gynt na'r sombis - os ydych yn ddigon lwcus i oroesi byddwch yn cael eich gwobrwyo. £6 gan gynnwys lluniaeth. Yn addas ar gyfer plant hŷn ac oedolion.

Dydd Gwener 2 Tachwedd

  • 6.30pm - Tân Gwersyll ac Adrodd Straeon (hyn a hyn o leoedd sydd ar gael erbyn hyn). Eisteddwch o amgylch y tân gan wrando ar straeon am ysbrydion a bwyta bwyd bys a bawd brawychus. £3 y plentyn 6 oed ac iau, a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.