Pensiynwr o Lanelli yn derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

227 diwrnod yn ôl

Mae gwas sifil sydd wedi ymddeol o Lwynhendy wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig.

Cafodd William Henry Gerwyn Jenkins ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaeth i'r Samariaid yn Abertawe.

Mae'r gŵr 77 oed wedi ymwneud â'r Samariaid am dros 40 mlynedd ac wedi neilltuo ei amser rhydd i wrando ar bobl sydd mewn sefyllfaoedd anodd ac anobeithiol a rhoi cymorth iddynt.

Mae wedi ymgymryd â nifer o swyddi yn ystod ei gyfnod yng Nghangen Abertawe, gan gynnwys aelod o'r pwyllgor a dirprwy gyfarwyddwr. Mae wedi rhoi dros 15,000 o oriau o'i amser rhydd i hyrwyddo'r Samariaid mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod a Sioe Frenhinol Cymru. Mae ei egni a'i frwdfrydedd diflino, ei gyngor a'i arweiniad cadarn wedi bod yn hynod werthfawr i'r sefydliad. Dywedodd y pensiynwr: "Roeddwn i'n falch iawn o gael y wobr, doeddwn i ddim yn ei disgwyl ac roedd yn syndod mawr pan gefais y llythyr yn y post." 

Bu Mr Jenkins yn cefnogi carcharorion yng Ngharchar Abertawe fel rhan o Gynllun Gwrando ar Garcharorion am 22 mlynedd. Dywedodd: "Nid yw nifer fawr o bobl ifanc yn cael cyfle teg mewn bywyd. Maent yn cael eu symud o un cartref plant a chartref maeth i'r llall, heb unrhyw sefydlogrwydd."

Er gwaethaf problemau iechyd diweddar, mae wedi parhau i wirfoddoli a chyflawni ei shifft wythnosol arferol sy'n cynnwys taith 2 awr o'i gartref ac yn ôl. Mae hefyd wedi bod yn weithgar yn ei eglwys leol, MIND, rhaglenni allgymorth mewn ysgolion a Byddin yr Iachawdwriaeth.

Cyflwynodd Miss Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed, y wobr mewn seremoni ym Mharc Myrddin, Caerfyrddin. Dywedodd: "Nid yw ymroddgar, penderfynol, ac angerddol yn ansoddeiriau digon cryf i ddisgrifio Mr Jenkins - mae'n rhoi cymaint o'i amser i helpu eraill." Rhoddir Medal yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaeth clodwiw sy'n haeddu cydnabyddiaeth gan y Goron.