Yr Arweinydd yn codi arian er budd Uned Gofal y Fron

315 diwrnod yn ôl

Cafodd mwy na £2,000 o arian ei godi ar gyfer Ystafell Peony Uned Gofal y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip yn ystod diwrnod golff elusennol a gynhaliwyd gan Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole ei fod yn falch iawn o'r swm o arian a godwyd, gan ei fod yn mynd tuag at achos sy'n agos iawn at ei galon. 

Cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghlwb Golff Ashburnham, Pen-bre, ddydd Gwener (5 Hydref), lle bu 20 o dimau yn chwarae ac yn helpu i godi arian ar gyfer yr achos.

Yr arwerthwr gwadd oedd y dyfarnwr rygbi rhyngwladol Nigel Owens MBE a fu'n arwain y cynigion am amrywiaeth o wobrau, gan gynnwys noson a thriniaethau sba yng Ngwesty'r Stradey Park, Llanelli, a gwesty St Brides Spa, Saundersfoot; diwrnodau 'pedair pêl golff' yng Ngwesty'r Celtic Manor a Chlwb Golff Ashburnham; hamper bwyd, cig a whisgi; ac un o grysau'r dyfarnwr ei hun wedi'i lofnodi.

“Roedd yn ddigwyddiad gwych, roedd y tywydd yn berffaith, y cwrs yn wych a’r gwobrau’n anhygoel" meddai'r Cynghorydd Dole. “Mae'r holl arian a godwyd yn ystod y digwyddiad yn mynd tuag at Ystafell Peony Uned Gofal y Fron yn Ysbyty'r Tywysog Philip, elusen sy'n agos iawn at fy nghalon ac elusen yr wyf mor ddiolchgar iddi yn bersonol am y gofal a'r cymorth a roddwyd i fy ngwraig Gwenda pan fu'n wynebu ei brwydr hi â chanser y fron. 

“Hoffwn ddiolch i'r holl dimau a gymerodd rhan ac i bawb a gefnogodd y digwyddiad, roedd yn ddiwrnod gwych ac yn rhywbeth yr wyf yn gobeithio y gallwn ei wneud eto.”