Amnest gwastraff Llanybydder

26 diwrnod yn ôl

Anogir pobl Llanybydder a'r cylch i gael cliriad mas.

Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio Llanybydder, yfory (Tachwedd 17), rhwng 8am a 12pm.

Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du. Derbynnir gwastraff gardd.

Hefyd, mae modd cael gwared â hyd at bedwar teiar domestig; fodd bynnag, ni dderbynnir teiars tractorau na theiars lorïau.

Ni dderbynnir yr eitemau gwastraff peryglus canlynol e.e. paent (dim ond tuniau paent gwag a dderbynnir), tiwbiau fflworoleuol, batris, cemegau, poteli nwy, asbestos, gwastraff masnach, gwastraff adeiladu, gwastraff amaethyddol, gwydr e.e. cwareli gwydr neu ddodrefn sy'n cynnwys gwydr.

Cynghorir trigolion i wahanu eu gwastraff ac i ddod â phrawf o'u cyfeiriad neu ni fyddant yn cael eu gadael i mewn.