Cyhoeddi sêr chwaraeon gorau'r sir

380 diwrnod yn ôl

Mae 33 o bencampwyr chwaraeon gorau'r sir wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin eleni.

Bydd enillwyr y 12 categori gan gynnwys Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli nos Wener, 8 Chwefror.

Mae'r gwobrau, sy'n cael eu cynnal am yr 20fed flwyddyn, yn cael eu trefnu gan dîm chwaraeon a hamdden Actif Cyngor Sir Caerfyrddin ac yn cydnabod llwyddiannau athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ledled Sir Gaerfyrddin ym myd y campau.

Mae categorïau eraill yn cynnwys Chwaraewr Anabl y Flwyddyn, Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn, Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn, Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, Tîm y Flwyddyn, Tîm Ifanc y Flwyddyn, Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn, Clwb y Flwyddyn a Hyfforddwr Perfformiad o Safon Uchel y Flwyddyn.

Bydd y categorïau Gwasanaeth Rhagorol i Chwaraeon ac Oriel Anfarwolion Chwaraeon yn cael eu cyhoeddi ar y noson sy'n dechrau am 7pm.

Bellach mae tocynnau ar werth ar gyfer y digwyddiad poblogaidd hwn ac fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar er mwyn osgoi cael siom.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden: Mae Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod â rhai o'r sêr chwaraeon gorau yng Nghymru ac rydym yn hynod o falch o'r enw da sydd gan y sir ym maes chwaraeon yng Nghymru. Mae'r gwobrau hyn yn rhoi'r cyfle i ni eu llongyfarch a'u hanrhydeddu nhw, yn enwedig y rheiny sy'n sicrhau bod eu clybiau'n llwyddo."

I weld pwy sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ac i gael tocynnau, ewch i http://www.actif.cymru/yn-y-gymuned/gwobrau-chwaraeon-actif/