Cymuned yn lansio apêl newydd am gymorth llifogydd

382 diwrnod yn ôl

Mae cymuned yn dod at ei gilydd i helpu cymdogion a busnesau sy’n dal i gyfrif cost y llifogydd yn sgil Storm Callum fis diwethaf.

Mae Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli wedi’i lansio gan wirfoddolwyr i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo’r rheiny sy’n ceisio atgyweirio ac ailadeiladu.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion wedi cytuno i gasglu’r rhoddion a delio â’r gwaith o ddosbarthu arian drwy gytundeb â’r gweinyddwyr.

Bydd yr arian a godir yn cael ei ddosbarthu i gartrefi, mentrau cymunedol a busnesau yn ardal y llifogydd, rhwng Abercerdin a Phont Llandysul; rhwng Wills Cleaning Services a Phont Llandysul; rhwng Swain Commercials ar Heol Pencader a Phont Llandysul; a nifer bach o eiddo i fyny’r afon ar ochr Sir Gaerfyrddin.

Bydd rhoddion yn cael eu casglu hyd at 15 Ionawr 2019, pan fydd cronfa’r apêl yn cau a bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu.

Bydd pob ceiniog a godir yn cael ei dosbarthu i’r rheiny sydd angen cymorth, ac mae’r holl bartïon wedi cytuno na fydd unrhyw ffioedd gweinyddu yn cael eu tynnu.

Bydd derbynwyr cymwys yn gallu derbyn neu wrthod y cymorth.

Mae tudalen Facebook (Apel Cymorth Llifogydd Llandysul & Pontweli Flood Assistance Appeal) wedi’i chreu i godi ymwybyddiaeth ynghylch y gronfa.

Gweinyddwyr y gronfa yw’r Cynghorydd Keith Evans, y Cynghorydd Linda Evans, y Cynghorydd Ken Howells, Meinir Davies, Robert Jenkins a’r Parch. Gareth Reid.

 

Cyfrannu at yr apêl

 

Os am anfon siec dylid dychwelyd y siec at:

  • Cyngor Sir Caerfyrddin, Cashier Department, 3 Spilman Street, Caerfyrddin SA31 1LE a’i gwenud yn daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin. Ysgrifennwch ar gefn y siec: ‘Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul / Pontweli'
  • Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE a’i gwenud yn daladwy i Cyngor Sir Ceredigion. Ysgrifennwch ar gefn y siec: ‘Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul / Pontweli

Gallwch hefyd roi rhodd ar ffurf arian parod neu siec yn y busnesau lleol canlynol:

  • Valley Services
  • Gwesty’r Porth
  • Spar
  • FFAB
  • Milfeddygon Tysul
  • YBT