Datganiad: Allied Healthcare

26 diwrnod yn ôl

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymunedau, Jake Morgan: "Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau cadarn wrth gefn a hoffem sicrhau staff a defnyddwyr y gwasanaeth yr effeithir arnynt yn Sir Gaerfyrddin y byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith yn ystod yr wythnos nesaf i ddarparu pecynnau gofal a sicrhau parhad cyflogaeth ar gyfer y staff gofal yr effeithir arnynt. Byddwn mewn cysylltiad â staff a’r defnyddwyr gwasanaethau yr effeithir arnynt fore Llun."