Ffordd Cwmduad yn annhebygol o ailagor tan y Flwyddyn Newydd

14 diwrnod yn ôl

Mae ffordd yn Sir Gaerfyrddin a gaewyd oherwydd tirlithriad yn annhebygol o ailagor tan y Flwyddyn Newydd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain gwaith adfer amlasiantaeth i glirio ac ailagor yr A484 yng Nghwmduad, sef ffordd wledig rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn.

Digwyddodd y tirlithriad ar 13 Hydref, yn ystod y tywydd garw a achoswyd gan Storm Callum ac, yn drasig iawn, bu farw dyn ifanc, Corey Sharpling, yn sgil hynny a oedd yn teithio ar hyd y ffordd ar y pryd.

Mae peirianwyr geodechnegol a draenio arbenigol wedi bod yn asesu'r safle, ynghyd ag arbenigwr coed, ac yn rhoi cyngor ynghylch y gwaith y mae angen ei gwblhau cyn y gellir ailagor y ffordd yn ddiogel.

Yn y cyfamser, mae gyrwyr yn cael eu dargyfeirio ar hyd y B4333, Caerfyrddin - Castellnewydd Emlyn.

Mae gwasanaethau bysiau ychwanegol wedi'u trefnu i gefnogi pobl sy'n byw yng Nghwmduad a'r ardal gyfagos (gweler isod), ac mae gwybodaeth yn cael ei rhoi i drigolion lleol.

Dywedodd Ruth Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym yn parhau i arwain yr ymateb amlasiantaeth i'r digwyddiad hwn gyda'r bwriad o glirio ac ailagor y rhan hon o'r A484 cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, oherwydd natur gymhleth y gwaith mae'n annhebygol y bydd yn cael ei gwblhau tan y Flwyddyn Newydd. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir i drigolion a'r rhai sy'n defnyddio'r ffordd.”

 

Gwasanaethau bysiau ychwanegol ar gyfer Cwmduad

  • Mae bws gwennol yn mynd o Gwmduad i Dŷ Coch i ddal y gwasanaeth 460 am 7.25am, 9.35am a 10.55am. Mae'r bws yn dychwelyd am 2.25pm a 4.45pm. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael hyd nes y bydd y ffordd yn ailagor.
  • Mae gwasanaeth 460 yn dilyn llwybr dargyfeirio ar hyn o bryd.