Gwybod eich hawliau marchnad ar-lein yn ystod Wythnos Seiber

20 diwrnod yn ôl

Bydd staff o dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin allan o amgylch y sir fel rhan o Wythnos Seiber rhwng 26 Tachwedd a'r 2 Rhagfyr.

Bydd y tîm yn cynnig cyngor ynghylch eich hawliau marchnad ar-lein a sut y gallai eich hawliau wahaniaethu drwy brynu gan fasnachwr ar-lein.

Ewch i'r llyfrgelloedd isod i gymryd rhan mewn cwis ar-lein - bydd y sgoriwr uchaf fesul diwrnod yn ennill taleb Amazon gwerth £25.

Bydd y cwis yn cael ei gynnal sawl gwaith yn ystod y bore a hyd at amser cinio.

  • Caerfyrddin - Dydd Mercher, 28 Tachwedd
  • Llanelli - Dydd Iau, 29 Tachwedd
  • Rhydaman - Dydd Gwener, 30 Tachwedd

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Safonau Masnach: “Drwy brynu gan fasnachwyr ar-lein mae eich hawliau yr un peth a phetaech yn prynu o unrhyw siop arall ar-lein.  A dweud y gwir, mae gan gwsmeriaid hyd yn oed mwy o hawliau ond mae'n rhaid gwybod beth yw'r hawliau hynny."

Os oes angen cymorth arnoch o ran rhywbeth rydych wedi'i brynu ar-lein yn ddiweddar neu'n syml os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i Citizens Advice.

Neu, cysylltwch â Llinell Gymorth Cyngor ar Bopeth i Ddefnyddwyr drwy ffonio 03454 04 05 06 (03454 04 05 05 ar gyfer Llinell Gymraeg).