Trawsnewid adeilad adfeiliedig yn Rhydaman

272 diwrnod yn ôl

Mae hen weithdy adfeiliedig yn Rhydaman wedi cael ei drawsnewid yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer rhostio coffi a hyfforddiant, gan greu 13 swydd.

Mae prosiect Coaltown Coffee wedi symud i'r adeilad ar Heol y Ffowndri yn sgil grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin a roddwyd i’r datblygwyr eiddo Dolawen Cyf.

Cymeradwywyd y grant gan y Cyngor fel rhan o Gronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewid Sir Gaerfyrddin, sydd am gefnogi adfywio economaidd ar draws y sir.

Dechreuodd Scott James, perchennog a sylfaenydd Coaltown Coffee, rostio coffi arbenigol fel menter mewn garej yn 2014.

Ar hyn o bryd mae'n cyflenwi dros 200 o gaffis gan gynnwys Selfridges a House of Fraser yn Llundain, a'r Senedd ym Mae Caerdydd.

Yn gynharach eleni cafodd ei enwi fel un o rostrwyr a chaffis gorau Prydain gan y canllaw teithio, Lonely Planet.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Rwy’n hapus iawn ein bod wedi gallu rhoi cymorth ariannol i Dolawen Cyf. er mwyn datblygu safle newydd a lle cyflogaeth ar gyfer swyddi newydd yn Sir Gaerfyrddin. Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo o hyd i gefnogi a thrawsnewid Rhydaman ac mae hon yn rhan arall o'r rhaglen yr ydym yn gobeithio ei chwblhau drwy ein cynllun pum mlynedd.”