Cofiwch - Bydd diwrnodau casglu biniau yn newid dros Nadolig

283 diwrnod yn ôl

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig 2018/19.

Mae llawer mwy o sbwriel yn dueddol o gael ei gynhyrchu ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae pobl yn cael eu hannog i geisio ailgylchu cymaint â phosibl.

Dylid defnyddio bagiau glas i ailgylchu eich holl boteli plastig, caniau a ffoil e.e. casys mins peis, cardbord, papur lapio a chardiau.

Dylai unrhyw wastraff bwyd Nadolig fynd yn eich biniau bwyd gwyrdd ar gyfer compostio.
Gellir ailgylchu poteli a jariau gwydr mewn banciau ailgylchu gwydr; ewch i'r tudalennau ailgylchu ar sirgar.llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Hefyd, bydd newidiadau i oriau agor y canolfannau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig.

Mae Canolfannau Ailgylchu Trostre (Llanelli), Wernddu (Rhydaman), Nant-y-caws (Caerfyrddin) a Hendy-gwyn ar Daf ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Mae'r Canolfannau ar agor rhwng 8.30am a 12 canol dydd Noswyl Nadolig a Nos Galan a bydd oriau arferol yn berthnasol ar bob diwrnod arall. Bydd y rheiny sy'n ailgylchu eu coeden Nadolig yn unrhyw un o'r canolfannau yn derbyn bag o Gompost Hud Myrddin am ddim.

Bydd y casgliadau fel a ganlyn (bydd y trefniadau casglu arferol ar waith bob diwrnod arall):

Diwrnod Arferol y Casgliad Y diwrnod casglu am yr wythnos hon
Dydd Mawrth, 25 Rhagfyr Dydd Iau, 27 Rhagfyr
Dydd Mercher, 26 Rhagfyr Dydd Gwener, 28 Rhagfyr
Dydd Iau, 27 Rhagfyr Dydd Sadwrn, 29 Rhafyr
Dydd Gwener, 28 Rhagfyr Dydd Sul, 30 Rhagfyr
Dydd Mawrth, 1 Ionawr Dydd Mercher, 2 Ionawr
Dydd Mercher, 2 Ionawr Dydd Iau, 3 Ionawr
Dydd Iau, 3 Ionawr Dydd Gwener, 4 Ionawr
Dydd Gwener, 4 Ionawr Dydd Sadwrn, 5 Ionawr