Cyhoeddi Tref a Phentref Diwylliant 2019

366 diwrnod yn ôl

Tref a phentref diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd...Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre.

Roedd y ddwy gymuned yn falch iawn o dderbyn enwebiad y cyngor yn dilyn cyfarfodydd a gynhaliwyd yn lleol a gafodd lawer o gefnogaeth gan y cyhoedd.

Bydd y cyngor tref yn arwain y gwaith yn Hendy-gwyn ar Daf ac mae gweithgor wedi cael ei sefydlu yn Nrefach Felindre i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn.

Mae ysgolion, clybiau chwaraeon, grwpiau cerddoriaeth, cynhyrchwyr bwyd a busnesau oll yn cael eu hannog i gynnig syniadau.

Y gobaith yw y bydd lansiad swyddogol yn cael ei gynnal yn y Flwyddyn Newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rwy'n falch iawn o gyhoeddi mai Hendy-gwyn a Drefach Felindre fydd Tref a Phentref Diwylliant 2019.

“Dangoswyd llawer o gefnogaeth a brwdfrydedd yn y ddwy gymuned ac rwy'n edrych ymlaen at weld calendr llawn gweithgareddau cyffrous sy'n adlewyrchu diwylliant cyfoethog y ddau leoliad.

“Mae'n wych gweld cymunedau'n dod ynghyd i drefnu digwyddiadau a fydd yn dathlu ein Treftadaeth Gymreig ac yn cydnabod yr holl dalent sydd gennym yma yn Sir Gaerfyrddin.”

Cynhaliodd y Cyngor ei Wobrau Dathlu Diwylliant cyntaf oll yn 2018 yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli i ddathlu ac anrhydeddu llwyddiannau Sir Gaerfyrddin yn y byd celfyddydau a diwylliant, a fydd bellach yn ddigwyddiad blynyddol.

Dywedodd y Cynghorydd Hughes Griffiths: “Roedd y gwobrau yn llwyddiant aruthrol, a hwn oedd y tro cyntaf i dalentau diwylliannol y sir gael eu cydnabod yn y ffordd hon, ac mae ond yn iawn y dylai fod yn ddathliad blynyddol.”