Datganiad: Schaeffler

238 diwrnod yn ôl

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Bydd y cyhoeddiad yn ergyd drom i staff ymroddedig a gweithgar Schaeffler a'u teuluoedd, yn ogystal ag economi Llanelli. Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn cynnal trafodaethau â'r cwmni i weld a oedd unrhyw beth y gallem ei wneud i achub y swyddi hyn, ac mae'n siomedig iawn ei fod wedi gwneud ei benderfyniad terfynol i gau'r ffatri. Mae swyddogion o'r Awdurdod yn cynnal trafodaethau rheolaidd â swyddogion o Lywodraeth Cymru hefyd.

“Byddwn bellach yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi'r rhai sydd wedi colli eu swyddi - mae gennym raglenni hyfforddiant a chyflogadwyedd sydd wedi eu sefydlu ers tro a thîm pwrpasol o staff a fydd yn helpu unrhyw rai yr effeithir arnynt i ddod o hyd i waith arall.

“Rydym yn eu hannog i ymweld â'r Hwb yn Stryd Stepney, Llanelli, i geisio'r cymorth hwnnw cyn gynted â phosibl.”