Lansio Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin

488 diwrnod yn ôl

Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre ac mae hynny'n swyddogol!  

Daeth cynrychiolwyr o'r ddwy gymuned gan gynnwys plant a phobl ifanc o Ysgol Gynradd Llys Hywel ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Taf at ei gilydd i fynychu'r lansiad, ynghyd â'r Arglwydd Dafydd Elis Thomas, y Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon.

Bydd y cyngor tref yn arwain y gwaith yn Hendy-gwyn ar Daf ac mae gweithgor wedi cael ei sefydlu yn Nrefach Felindre i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau diwylliannol drwy gydol y flwyddyn.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal yng Nghanolfan Hywel Dda a'r siaradwyr gwadd oedd y Cynghorydd Mansel Charles, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin; Haydn Lewis, Llywydd Canolfan Hywel Dda; a Roger Penn, hanesydd lleol.                     

Mae ysgolion, clybiau chwaraeon, grwpiau cerddoriaeth, cynhyrchwyr bwyd a busnesau oll yn cael eu hannog i gynnig syniadau.

Bydd grŵp cydlynu lleol nawr yn hyrwyddo amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol yn Hendy-gwyn ar Daf drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roedd yn ddigwyddiad mor arbennig ac yn bleser pur gweld y gefnogaeth a'r brwdfrydedd gan bobl yn y gymuned a oedd yn dymuno dathlu ein treftadaeth yma yng Nghymru.

Rwyf nawr yn edrych ymlaen at y gweithgareddau cyffrous sydd ar y gweill ac a fydd yn adlewyrchu diwylliant cyfoethog y ddau le."

Mae'r Cyngor yn cynnal ei Wobrau Dathlu Diwylliant am yr ail dro yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli ym mis Ebrill i ddathlu ac i anrhydeddu llwyddiannau Sir Gaerfyrddin yn y byd celfyddydau a diwylliant. Mae enwebiadau a chynigion bellach yn cael eu cymryd yma