Tenant cyntaf unedau Dyffryn Aman

487 diwrnod yn ôl

Mae'r unedau diwydiannol sydd newydd gael eu hadnewyddu yn Nyffryn Aman wedi croesawu eu tenant cyntaf.

Mae Mal Walker Maintenance, sy'n gwasanaethu systemau oeri ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw i gwmnïau ynni gwyrdd yn genedlaethol, wedi symud i mewn i'r Gweithdai yng Nglanaman.

Gwnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin fuddsoddiad o filiwn o bunnoedd yng Ngweithdai Glanaman, sydd ar Heol y Tabernacl, a bellach maent ar gael i'w llogi i fusnesau lleol ar delerau les hyblyg.

Amrywia'r rhenti rhwng £235 a £525 y mis. Mae deg tenant wedi cael ei denu at y safle yn barod, ond mae tair uned dal i fod ar gael.

 

Mae'r gwaith ailddatblygu yn cynnig 13 o unedau diwydiannol at ddefnydd busnes, diwydiant cyffredinol, storio neu ddosbarthu.

Mae'r Cyngor am hybu creu swyddi a chynyddu'r cyflenwad a'r galw o ran unedau diwydiannol yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Rydym yn falch o gael croesawu Mal Walker Maintenance. Mae'r datblygiad wedi rhoi lle newydd, cyfleus, a safonol yn Nyffryn Aman i Mr Walker, sy'n berffaith i'w anghenion busnes, a dymunwn y gorau iddo. Mae llawer o'r unedau dan gynnig ar hyn o bryd a dim ond tri sydd gyda ni ar ôl. Rwyf wedi ymrwymo i adnewyddu ac adfywio'r gweithdai hyn ers imi gael fy ethol, felly rwy'n falch iawn bod y cam cyntaf wedi'i gwblhau. Rydym bellach yn edrych ymlaen at symud ymlaen i'r ail gam sef buddsoddiad pellach o £1 filiwn o'n rhaglen gyfalaf pum mlynedd ar gyfer y 13 uned sydd ar ôl.”

Gellir cysylltu â'r Uned Eiddo a Reolir drwy ffonio 01267 246246 neu estates@sirgar.gov.uk  i gael rhagor o wybodaeth am yr eiddo sydd ar gael.