Cytuno ar gyflog Prif Weithredwr nesaf y Cyngor

460 diwrnod yn ôl

Mae cynghorwyr wedi cytuno ar gyflog a gofynion iaith Prif Weithredwr nesaf Cyngor Sir Caerfyrddin.

Cyhoeddodd Mark James, Prif Weithredwr presennol y Cyngor, ei benderfyniad i ymddeol yn yr haf ychydig wythnosau yn ôl.

Ddoe (20 Chwefror, 2019), cymeradwyodd y Cyngor Llawn argymhelliad gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol i bennu cyflog y Prif Weithredwr nesaf yn £145,000 - sef £30,000 yn llai na'r cyflog presennol ac yn debyg i awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.

Hefyd bydd y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd, ac aseswyd bod angen cyrraedd lefel 4 yn y Gymraeg a'r Saesneg o leiaf, ond, yn yr un modd â'r holl weithwyr, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i helpu'r ymgeisydd llwyddiannus i ddysgu neu wella ei sgiliau Cymraeg yn ôl yr angen.

Bydd y swydd bellach yn cael ei hysbysebu'n genedlaethol.

Bydd Panel Penodi o 16 cynghorydd yn cael ei sefydlu fel rhan o'r broses recriwtio i wneud argymhellion ynghylch ymgeiswyr addas.

Gwneir y penderfyniad terfynol gan y Cyngor Llawn, a dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn y swydd erbyn mis Mehefin.