Hwb Llanelli yn croesawu'r Heddlu

206 diwrnod yn ôl

Mae swyddog cefnogi cymunedol yr heddlu bellach yn wyneb cyfarwydd yng nghanolfan gwasanaethau cwsmeriaid y cyngor yng nghanol tref Llanelli.

Mae Scott Jones, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu wedi ymuno â staff o'r Hwb i ddarparu cyngor a chefnogaeth i gwsmeriaid y ganolfan.

Mae miloedd o bobl yn defnyddio'r Hwb, sy'n ymdrin â materion y cyngor, megis budd-daliadau tai, y dreth gyngor, hyfforddiant cyflogaeth, trwyddedu a bathodynnau glas, bob mis.

Mae Jones ar lawr gwaelod y ganolfan bob dydd Mercher rhwng 10 a 12 canol dydd.

Heddlu Dyfed-Powys yw'r partner diweddaraf i ymuno â'r cyngor. Mae sefydliadau eraill sydd yn yr Hwb yn cynnwys Gweithffyrdd+ a Chymunedau am Waith ac maent yn cynnig cymorth ynghylch cyflogaeth a hyfforddiant gan gynnwys y cyrsiau sydd eu hangen i ennill sgiliau a chymwysterau perthnasol er mwyn dechrau gweithio. Mae'r ganolfan hefyd wedi ffurfio partneriaeth â sefydliadau gwirfoddoli i'r rhai hynny sy'n dymuno cael profiad gwaith wrth chwilio am waith.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Mae'n bwysig ein bod ni'n cysylltu â'n holl gwsmeriaid ac yn sicrhau eu bod nhw'n cael y cymorth a'r gefnogaeth gywir. Bydd cael Scott Jones, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, yn y ganolfan yn gwella'r gwasanaethau sydd eisoes yn yr Hwb ac yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i'r cwsmeriaid anodd eu cyrraedd hyd yn oed."

Dywedodd Scott Jones, Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu gyda Heddlu Dyfed-Powys: “Mae'n bwysig ein bod ni'n cysylltu â'n cymunedau. Trwy fod yn yr Hwb, mae'n rhoi cyfle i bawb sy'n ymweld â'r ganolfan gael cyswllt wyneb yn wyneb â'r heddlu a thrafod unrhyw bryderon a allai fod ganddynt mewn amgylchedd cyfeillgar."