Llyfryn croeso i breswylwyr newydd y sir

200 diwrnod yn ôl

Mae llyfryn croeso wedi cael ei greu ar gyfer y rheiny sydd wedi dychwelyd i fyw yn Sir Gaerfyrddin neu sydd wedi symud yno.

Mae'r pecyn yn rhoi esboniad am y Sir a'r iaith Gymraeg.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y manteision o fod yn ddwyieithog yn ogystal â rhestru'r gwahanol fusnesau a sefydliadau Cymraeg yn y sir a nodi'r lleoedd i siopa a chymdeithasu lle gallwch chi fwynhau'r iaith.

Rhoddir y pecynnau i'r rheiny sy'n cofrestru ar gyfer y dreth gyngor; tenantiaid newydd y Cyngor; staff newydd yn y brifysgol, y bwrdd iechyd, yr heddlu a'r Cyngor yn y Sir, yn ogystal â chael eu treialu gydag asiant tai a darparwyr tai cymdeithasol.

Gallwch ddarllen y pecyn croeso yn llawn yma

Gallwch hefyd gasglu copïau caled o'r pecyn croeso yn Neuadd y Sir.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros y Gymraeg: “Rydym wedi creu'r pecyn hwylus hwn yn arbennig ar gyfer pobl sydd wedi symud yn ddiweddar i Sir Gaerfyrddin. Mae'n cynnig gwybodaeth am y sir ac am yr Iaith Gymraeg yn ogystal â gwybodaeth am fanteision byw'n ddwyieithog yn ein sir a sut i fwynhau hyn.”