Siopau a stondinau gwag ym Marchnad Caerfyrddin

5 diwrnod yn ôl

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol ar gyfer siop fewnol IS1C, uned 14/15/16/17, uned 26/27 ac uned 57 a leolir o fewn Neuadd y Farchnad, Caerfyrddin.

Mae gan IS1C ardal adwerthu o tua 18 metr sgwâr, mae uned 14/15/16/17 yn 22.4 metr sgwâr, mae uned 26/27 yn 11.2 metr sgwâr ac mae uned 57 yn 5.6 metr sgwâr ac maent i gyd yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion.

Er mwyn cynnal marchnad amrywiol ni fydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar gyfer defnyddiau sydd eisoes ar gael yn helaeth yn y farchnad.

Yn ogystal â'r defnydd arfaethedig, rhoddir ystyriaeth hefyd i dendrau ar sail y rhent a ffactorau eraill.

I gael rhagor o wybodaeth a ffurflenni tendro cysylltwch â Swyddfa'r Farchnad drwy ffonio 01267 228841 neu drwy e-bostio marchnadoedd@sirgar.gov.uk. Mae'n rhaid dychwelyd y ffurflenni yn yr amlenni swyddogol erbyn canol dydd, ddydd Mawrth,  Chwefror 12. Nid oes rheidrwydd ar y Cyngor i ddewis y tendr uchaf, nac unrhyw dendr a gyflwynir.

 

 

 

 

 

The council does not bind itself to accept the highest or any tender.