Staff sy'n cael y cyflogau lleiaf i elwa fwyaf o godiad

459 diwrnod yn ôl

Staff Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n cael y cyflogau lleiaf fydd yn elwa fwyaf o godiad cyflog cenedlaethol a gymeradwywyd gan y Cyngor Llawn ddydd Mercher (20 Chwefror 2019) yn dilyn crynhoad cyllideb cynhwysfawr a wnaed gan y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau.

Bydd staff sy'n cael yr hyn sy'n gyfwerth â chyflog byw y Foundation Living Wage, sef £8.75 yr awr, yn cael codiad cyflog o 4.9 y cant o fis Ebrill ymlaen.

Bydd aelodau eraill o staff yn cael codiad cyflog o ddau y cant, yn unol â chodiad cyflog a wnaed gan y Cyd-gyngor Cenedlaethol, sef y corff negodi ar gyfer cyflogwyr Llywodraeth Leol.

Bydd colofn gyflogau newydd y cytunodd y Bwrdd Gweithredol arni yn cael ei chyflwyno o 1 Ebrill ymlaen, sy'n adlewyrchu disgwyliadau'r codiad cyflog y cytunwyd arno'n genedlaethol.

Nid yw'r cynnig cyflog yn berthnasol i athrawon, sy'n destun trefniadau cyflog cenedlaethol ar wahân, lle cafwyd codiad cyflog o hyd at 3.5% ym mis Medi 2018.