Cyfle i bobl ifanc lunio gwasanaethau cymorth ieuenctid

7 diwrnod yn ôl

Mae pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn cael cyfle i lunio gwasanaeth cymorth ieuenctid y sir.

Mae plant a phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn gweithdy a fydd yn casglu sylwadau a syniadau ynghylch gwasanaethau cymorth ieuenctid, a chael y cyfle i ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â'r math o wasanaethau y dylid eu datblygu yn y dyfodol.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal gan weithwyr ieuenctid cymwys yn Neuadd y Gwendraeth, Dre-fach, ddydd Gwener, 22 Mawrth. Darperir trafnidiaeth, cinio a lluniaeth yn rhad ac am ddim.

Wedyn bydd cynllun gweithredu yn cael ei greu a'i ddefnyddio i lunio'r cynllun gweithredol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros y Gwasanaethau Ieuenctid a Llysgennad Ieuenctid: “Mae llais pobl ifanc yn bwysig i ni ac rydym am gael eich barn ynghylch sut y dylid gwneud pethau.

"Dyma gyfle i chi lunio'r ffordd y dylai'r gwasanaeth weithio gyda phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n gyfle i gwrdd â phobl newydd, gweithio fel rhan o dîm, dysgu sgiliau newydd a dylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau.

“Yn dilyn y gweithdy, bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith arall gyda'r gwasanaeth cymorth ieuenctid.”

I gael rhagor o wybodaeth neu i neilltuo lle yn y gweithdy, cysylltwch â Sian Morgan, Rheolwr y Tîm Cyffredinol, drwy anfon e-bost at sithomas@sirgar.gov.uk, neu ffonio 01267 234567 neu 07810 057 554.