Cyhoeddi enillwyr y gwobrau dathlu diwylliant

728 diwrnod yn ôl

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin, a gynhelir eleni am yr eildro. 

Mae 18 - tri o bob categori - wedi cael eu dewis o blith mwy na 110 o geisiadau.

Nod y Gwobrau, a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, y Llanelli Star a'r Carmarthen Journal, yw hoelio sylw ar bob rhan o'r celfyddydau a diwylliant.

Mae'r gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu rhagoriaeth yn y celfyddydau gweledol, perfformio a cherddoriaeth yn ogystal â'r cyfryngau creadigol, llenyddiaeth a threftadaeth.

Bydd enillwyr dau o'r wyth categori, sef Talent Ifanc a Chyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant, yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli ar nos Wener 5 Ebrill. Cyflwynydd y noson fydd Marc Griffiths.

Y panel beirniaid oedd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Golygydd y Carmarthen Journal sef Jonathan Roberts, a'r ymarferydd theatr Carys Edwards.

Dywedodd Mr Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ac sydd y tu ôl i'r cynllun gwobrau:  “Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant 2018 yn dangos yn glir y cyfoeth o weithgareddau diwylliannol sydd i'w cael Sir Gaerfyrddin drwyddi draw.  Roedd hi'n anodd iawn dewis y tair gwobr uchaf ym mhob categori. Gallwn fod mor falch o'n hunigolion talentog, ein grwpiau a'n hamrywiol gymdeithasau. Rydym yn awr yn edrych ymlaen at Ddathlu ein Diwylliant ar y 5ed o Ebrill yn Theatr y Ffwrnes.”

Ymhlith y noddwyr y mae Coleg Sir Gâr, Cyngor Tref Llanelli, Bwydydd Castell Howell a Llanelli Trailer Centre.

Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â'r digwyddiad hwn, cysylltwch ag Isabel Goodman, Rheolwr Digwyddiadau Rhanbarthol Cyfryngau Cymru ar 01792 545511 neu isabel.goodman@mediawales.co.uk

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Perfformio

 • CFfi Sir Gaerfyrddin
 • Cwmni Theatr Mess up the Mess
 • People Speak Up

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau

 • Mathew Browne
 • Michele Shiels
 • Tywi Valley Arts Trail

Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol

 • Richard Rees, Taith yr Afon Tywi
 • Lens 360
 • Sound Memories Dementia Friendly Online Radio System

Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth

 • Alun Gibbard
 • Gŵyl Llên Llandeilo 2018
 • Cymdeithas Hanes Llansteffan

Rhagoriaeth mewn Treftadaeth

 • Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2018
 • Theatr Ieuenctid Llanelli
 • Treftadaeth Nas Cerir a Chymdeithas Archaeolegol Dyfed

Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth

 • Cerys Angharad
 • Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont, CFfI Sir Gâr
 • Côr y Strade