Gwasanaethau Bysiau ‐ Gwyliau Banc 2019

206 diwrnod yn ôl

Dyma'r trefniadau ar gyfer gwasanaethau bysiau sy'n gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin yn ystod Gwyliau Banc 2019 (gan gynnwys gwasanaethau Trawscymru a gwasanaeth Bwcabus, gwasanaethau Galw a Theithio a gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin):

Dydd Gwener, Ebrill 19, 2019 (Dydd Gwener y Groglith):

Bydd gwasanaethau sy'n gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel arfer ac eithrio na fydd y daith am 0640 o Frynaman i Rydaman ar wasanaeth 124 na’r daith am 0705 o Lanelli i Cross Hands ar wasanaeth 128 yn rhedeg. Hefyd, ni fydd y gwasanaeth Bwcabus yn Sir Benfro yn rhedeg.

Dydd Sadwrn, Ebrill 20, 2019:

Bydd gwasanaethau sy'n gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithredu fel arfer.

Dydd Sul, Ebrill 21,2019 (Dydd Sul y Pasg); Dydd Llun, Ebrill 22, 2019 (Dydd Llun y Pasg):

Yr unig wasanaeth Cyngor Sir Caerfyrddin fydd yn gweithredu ar y diwrnodau hyn fydd amserlen dydd Sul/Gwyliau Banc gwasanaethau T1 a T1c.

Dydd Llun, Mai 6, Dydd Llun, Mai 27, Dydd Llun, Awst 26, 2019:

Yr unig wasanaeth Cyngor Sir Caerfyrddin fydd yn gweithredu ar y diwrnodau hyn fydd amserlen dydd Sul/Gwyliau Banc gwasanaethau T1 a T1c.

Nodwch fod y manylion uchod yn berthnasol dim ond ar gyfer y teithiau a gaiff eu gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dylai teithwyr gysylltu â'r gweithredwr bysiau i gadarnhau manylion y gwasanaethau bysiau masnachol, a'r gwasanaethau hynny a weithredir ar ran Awdurdodau Lleol eraill.