Talu ar-lein am hawlenni parcio blynyddol newydd

579 diwrnod yn ôl

Bydd hawlenni parcio blynyddol ar gyfer atyniadau arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin ar gael i'w prynu ar-lein o ddydd Llun (Ebrill 1, 2019).

Bydd yr hawlenni yn caniatáu ymwelwyr i barcio ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Caerfyrddin ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwledig Pen-bre a Llyn Llech Owain, a hynny am 7c y dydd yn unig.

Bydd system rhwystr newydd gyda chyfleuster adnabod rhifau cofrestru cerbydau hefyd mynd ar waith ym Mharc Gwledig Pen-bre o ddydd Llun, 8 Ebrill.

Gellir prynu hawlenni ar-lein drwy wefan y cyngor, neu gallwch ymweld â chanolfan ymwelwyr y parc gwledig, Hwb y Cyngor yng nghanol trefi Llanelli a Rhydaman, a'r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid yn Heol Spilman, Caerfyrddin.

Bydd hawlenni'n cael eu hanfon drwy e-bost er mwyn i chi eu hargraffu gartref ac maent yn ddilys am 12 mis o'r dyddiad prynu.

Hawlenni ar gyfer Parc Gwledig Pen-bre, ar agor bob dydd o 6am-10 pm, ac maent ar gael o £50. Mae tocynnau rhodd hefyd ar gael.

Ar gyfer Parc Arfordirol y Mileniwm mae'r hawlenni yn £37.50, ac ar gyfer Llyn Llech Owain, £25.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae ein hawlenni parcio blynyddol yn opsiwn gwych ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd yn ymweld ac ailymweld â'n hatyniadau poblogaidd ar yr arfordir ac yng nghefn gwlad, ac maent yn cynnig arbedion sylweddol ar gyfer ymwelwyr rheolaidd.

“Gyda datblygiad ein systemau, gan gynnwys y system rhwystr newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre, rydym yn falch i allu cynnig yr opsiwn i bobl i brynu ar-lein a thalu wrth fynd unrhyw adeg y maent yn dymuno.”

Prynu ar-lein