Torri coed

4 diwrnod yn ôl

Byddwn yn gwneud gwaith i gael gwared ar rai coed sydd wedi eu heintio ac wedi eu difrodi ar dir Pwll Nofio Llanymddyfri a safle hen Ysgol Pantycelyn yr wythnos hon.

Mae'r penderfyniad i waredu Cypreswydden Lawson, pinwydden a dwy ffynidwydden wedi cael ei wneud yn unol ag argymhelliad arbenigwr coed oherwydd cyflwr y coed a'r perygl posibl o niwed i bobl petaent yn cael eu gadael fel y maent.

Bwriedir gwneud y gwaith hwn ddydd Gwener 15 Mawrth a dydd Sadwrn 16 Mawrth os bydd y tywydd yn caniatáu.