Ailagor yr A484 yng Nghwmduad ym mis Mehefin

154 diwrnod yn ôl

Disgwylir i waith i atgyweirio ac ailagor yr A484 yng Nghwmduad gael ei gwblhau ym mis Mehefin.

Cafodd ran o'r ffordd ei hailagor ym mis Mawrth yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a sicrhau ei bod yn ddiogel, ar ôl i dirlithriad ddigwydd yn ystod Storm Callum ym mis Hydref.

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn arwain gwaith hynod gymhleth i glirio'r briffordd a sefydlogi'r tir ers y tirlithriad, pan fu farw dyn ifanc yn drasig.

Bydd y contractwyr yn gweithio ar y safle unwaith eto ar ddiwedd y mis hwn wrth i'r gwaith ailadeiladu wal barapet barhau er mwyn gallu ailagor y ffordd yn ei chyfanrwydd.

Disgwylir i'r ffordd gael ei hailagor ar 7 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn deall bod hyn wedi cael effaith fawr ar y gymuned leol a'r rhai sy'n defnyddio'r ffordd, a hoffem ddiolch iddynt am eu hamynedd a'u cydweithrediad wrth i'r gwaith adfer ac atgyweirio gael ei wneud.

"Mae'r gwaith hwn wedi bod yn gymhleth iawn y bu nifer o asiantaethau ynghlwm ag ef, ac mae diogelwch y cyhoedd wedi bod yn hollbwysig. Gallwn eich sicrhau bod y gwaith yn parhau ac y bydd yn dod i ben cyn hir."