Caerfyrddin yw un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU

679 diwrnod yn ôl

Mae Caerfyrddin wedi ei enwi yn un o'r lleoedd gorau i fyw yn y DU yn ôl y papur newydd The Sunday Times.

Mae'r dref wedi ei chynnwys ymysg y 10 o drefi a phentrefi gorau i fyw ynddynt ynghyd â Chrucywel, Aberdyfi, Abersoch, Aberteifi, Cas-gwent, Trefaldwyn, Penarth, Tyddewi a'r Mwmbwls.

Yn ôl y canllaw, mae Rhodfa'r Santes Catrin sy'n werth £74 miliwn "wedi rhoi bywyd o'r newydd i'r dref hynaf yng Nghymru." 

Mae'n datgan bod y ganolfan siopa newydd wedi helpu i ddod â masnach i siopau annibynnol yn y dref ac mae'n canmol y farchnad sy'n gwerthu "cynnyrch llaeth a ham o ffermydd lleol."

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: "Rydw i wrth fy modd bod Caerfyrddin wedi ei gynnwys ymysg y 10 o leoedd gorau i fyw ynddynt yng Nghymru. Mae'n rhywbeth rydym wedi ei wybod ers amser maith ond nawr mae'r gyfrinach yn hysbys.

"Mae Caerfyrddin yn dref sy'n llawn hanes a diwylliant, cymysg o'r hen a'r newydd. Rydym wedi llwyddo i gadw cymeriad yr hen dref gyda'n heolydd cul ac olion y castell, ac eto rydym yn ddigon ffodus o gael canolfan siopa fodern ardderchog, yn wir y gorau o'r ddau fyd!"

Mae canllaw Lleoedd Gorau i Fyw The Sunday Times yn enwi'r lleoedd gorau i fyw yn y DU bob blwyddyn. Mae lleoliadau yn cael eu dethol yn seiliedig ar nifer o ffactorau gan gynnwys cyflogaeth, ysgolion, cyflymder y rhyngrwyd, diwylliant, brogarwch a siopau.

Dywedodd Helen Davies, golygydd The Sunday Times: "Mae cael hyd i'r lle gorau i fyw yn teimlo'n bwysicach nag erioed nawr, ar gyfer ein llesiant a'n cyfoeth, hapusrwydd ac iechyd. Eleni, roeddem yn edrych am frogarwch yn ogystal â chyfleustra a diwylliant. Mae cymaint yn digwydd ledled y wlad, a chymaint o leoedd anhygoel felly roedd y dewis yn un anodd."