Casglu biniau

455 diwrnod yn ôl

Cafwyd rhai problemau gweithredol sydd wedi effeithio ar gasglu biniau, a hoffem ymddiheuro i breswylwyr am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Er nad yw hyn wedi effeithio ar y rhan fwyaf o aelwydydd, mae diwrnod neu wythnos gasglu rhai pobl wedi newid. Mae llwybrau newydd, ynghyd â rhai cerbydau'n torri i lawr, wedi creu problemau â chasgliadau mewn ambell ardal.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd a'ch cydweithrediad. Yn anffodus mae wastad rhai problemau cychwynnol pan fo llwybrau newydd yn cael eu cyflwyno, ond gyda'ch help chi rydym yn gobeithio y gallwn ni eu datrys cyn gynted â phosibl.

Sbwriel heb ei gasglu

Os nad yw eich sbwriel wedi ei gasglu, a fyddech cystal â pheidio â chysylltu i roi gwybod tan 4pm ar ddiwrnod eich casgliad gan fod y criwiau'n dal i weithio, ac mae'n bosibl y caiff ei gasglu ond yn hwyrach na'r arfer.

Os ydych wedi rhoi bagiau o'r lliw cywir allan ar y diwrnod cywir a bod eich gwastraff heb gael ei gasglu, rhowch wybod inni ac fe wnawn ein gorau i'w gasglu cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch fod angen i'ch biniau fod allan erbyn 6am ar eich diwrnod casglu.

Wps

Os yw eich sbwriel heb ei gasglu ond mai chi sydd wedi rhoi eich biniau allan ar y diwrnod anghywir, wedi rhoi bagiau o'r lliw anghywir allan, neu wedi eu rhoi allan ar ôl 6am, ewch â nhw i mewn os gwelwch yn dda hyd nes eich diwrnod casglu nesaf.

Os oes angen gwirio eich diwrnod casglu / wythnos gasglu arnoch, gallwch ddefnyddio ein gwiriwr ar-lein.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau eraill, defnyddiwch y tab 'Gofyn cwestiwn' ar ein gwefan a bydd un o'n swyddogion Hwb yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.