Dathlu Diwylliant

454 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd sylw i dalent ddiwylliannol gorau Sir Gaerfyrddin mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes Llanelli nos Wener.

Cynhaliwyd digwyddiad Dathlu Diwylliant, a drefnwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Media Wales, i gydnabod unigolion a grwpiau a oedd wedi rhagori mewn amrywiaeth o gelfyddydau yn ystod 2018.

Dyma'r ail dro i ddoniau diwylliannol y sir gael eu cydnabod yn y modd hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae gennym gyfoeth o dalent yma yn Sir Gaerfyrddin, ac roedd yn wych cael rhoi sylw i'r rhai sy'n mynd yr ail filltir i ychwanegu lliw a llawenydd i fywydau pobl eraill drwy eu celf, llenyddiaeth, cerddoriaeth a drama. Roedd yn noson hyfryd gyda pherfformiadau gwych a chael cyfle i ddathlu cyflawniadau cynifer o bobl.”

Dewiswyd yr enillwyr o blith enwebiadau gan y cyhoedd ar draws chwe chategori – Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau; Y Celfyddydau Perfformio; Y Cyfryngau Creadigol; Llenyddiaeth; Treftadaeth; a Cherddoriaeth.

Dewisodd y panel beirniadu hefyd enillwyr mewn dau gategori arbennig.

Enillwyd y wobr Talent Ifanc gan Cerys Angharad, telynores 10-mlwydd oed sydd eisoes wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol, ac enillwyd y wobr Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant gan Gwyn Nicholas, cyfarwyddwr cerddorol Côr Llanpumsaint, sef côr cymysg sy'n agored i bob oed a gallu ac sy'n dathlu 40 mlynedd eleni.

Marc Griffiths cyflwynydd BBC Radio Cymru oedd yng ngofal y seremoni, gydag adloniant gan Gôr y Strade a Cerys Angharad – a’r ddau ohonynt wedi ennill gwobrau yn ystod y noson.

 

Roedd enillwyr pob categori yn cynnwys:

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau, a noddwyd gan Leather Sofa Company

 • Mathew Browne
 • Michele Shiels
 • Stiwdios Agored Dyffryn Tywi

 

Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Perfformio, a noddwyd gan Llanelli Trailer Centre

 • Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr
 • Cwmni Theatr Mess up the Mess
 • People Speak Up

 

Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol, a noddwyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 • Richard Rees
 • Lens360
 • Sound Memories Dementia Friendly Online Radio Station

 

Rhagoriaeth mewn Llenyddiaeth, a noddwyd gan Securahome

 • Alun Gibbard
 • Gŵyl Llên Llandeilo 2018
 • Cymdeithas Hanes Llansteffan

 

Rhagoriaeth mewn Treftadaeth, a noddwyd gan gwmni Castell Howell

 • Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2018
 • Theatr Ieuenctid Llanelli
 • Treftadaeth Nas Cerir a Chymdeithas Archaeolegol Dyfed

 

Rhagoriaeth mewn Cerddoriaeth, a noddwyd gan Happy Home Furnishers

 • Cerys Angharad
 • Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont
 • Côr y Strade

 

Talent Ifanc, a noddwyd gan Goleg Sir Gâr

 • Cerys Angharad

 

Cyfraniad Eithriadol i Ddiwylliant, a noddwyd gan Gyngor Tref Llanelli

 • Gwyn Nicholas