Digwyddiadau fforwm landlordiaid

150 diwrnod yn ôl

Mae landlordiaid yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau fforwm ym mis Mai lle bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno ac yn trafod pynciau llosg cyfredol gan gynnwys:

  • Y diweddaraf o ran deddfwriaeth Tystysgrifau Perfformiad Ynni a'r cymorth sydd ar gael i landlordiaid
  • 'Llinellau Sirol' a chamddefnyddio eiddo rhent
  • Diweddariad ynghylch Credyd Cynhwysol i Landlordiaid

Yn ogystal, bydd asiantaethau lleol a gwasanaethau hefyd yn cynnig cyngor a gwybodaeth i landlordiaid. Mae mynediad am ddim a darperir lluniaeth. Does dim angen archebu lle. 

 

Caerfyrddin

Dydd Iau, 2 Mai, 6-8.30pm

Clwb Rygbi Athletig Caerfyrddin, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3QY

 

Llanelli

Dydd Iau, 9 Mai, 6-8.30pm

Canolfan Selwyn Samuel, Ystafell Lliedi, 8 Teras y Parc, Llanelli, SA15 3AE

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Richard Brice drwy ffonio 01554 899311 neu e-bost.