Marchnad Caerfyrddin wedi'i henwi'n Farchnad Orau Cymru

452 diwrnod yn ôl

Nid yw'n syndod i siopwyr rheolaidd Marchnad Caerfyrddin mai hon yw un o'r rhai gorau, ond nawr mae'n swyddogol!

Cafodd y farchnad ei henwi'n Farchnad Orau Cymru gan Slow Food Cymru yn ddiweddar, sef cynllun gwobrau sy'n amlygu marchnadoedd, tai bwyta, a masnachwyr a chynhyrchwyr bwyd annibynnol 'da, glân a theg' ledled y wlad.

Mae'r gwobrau'n cael eu hennill trwy bleidlais y cyhoedd, heb lunio rhestr fer o flaen llaw.

 Ac nid Marchnad Caerfyrddin yw'r unig atyniad buddugol yn Sir Gaerfyrddin - enillodd Blasus yng Nghaerfyrddin wobr y Gwerthwr Caws Gorau, ac enillodd Wrights Emporium, Llanarthne wobr y Deli Gorau.

 Er bod Marchnad Caerfyrddin yn dyddio o gyfnod y Rhufeiniaid, bellach mae wedi'i lleoli mewn neuadd fodern, agored.

  Mae ar agor chwe diwrnod yr wythnos, 9.30am-4.30pm, ac yn cynnig rhai o'r cynnyrch lleol gorau yng Nghymru mae'n cynnwys amrywiaeth o stondinau'n gwerthu popeth o gelf a chrefft, hen emwaith a gemwaith cyfoes, i gigoedd lleol, ffrwythau a llysiau, cawsiau a chacenni. 

Ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, mae'r farchnad awyr agored boblogaidd yn denu torfeydd drwy ei chymysgedd diddorol o nwyddau ac mae Marchnad y Cynhyrchwyr yn ymweld â'r dref bob ddydd Gwener.

Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n berchen ar y farchnad ac yn ei rheoli, gyda fforwm o fasnachwyr bywiog a brwdfrydig sy'n creu awyrgylch unigryw.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Rydym wrth ein boddau fod Marchnad Caerfyrddin wedi'i chydnabod yn y gwobrau cenedlaethol hyn. Mae gan y farchnad le arbennig yng nghalon nifer o bobl gyda'i hystod wych o gynnyrch a nwyddau. Wrth gwrs, y masnachwyr lleol a'r ymwelwyr rheolaidd sy'n gwneud y farchnad mor lwyddiannus, ac rydym yn ddiolchgar i bawb a bleidleisiodd iddi gael cydnabyddiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am Farchnad Caerfyrddin, gan gynnwys cyfeiriadur o'r stondinau, ewch i www.marchnadoeddsirgaerfyrddin.co.uk/caerfyrddin neu dilynwch Marchnadoedd Sir Gaerfyrddin ar Facebook.