Beicwyr gorau'r byd yn barod i rasio drwy Sir Gaerfyrddin

83 diwrnod yn ôl

Bydd beicwyr gorau’r byd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin mewn ychydig wythnosau.

Mae'r Sir yn paratoi i gynnal cymal olaf y ras Taith Merched -  sef y brif ras ym Mhrydain i ferched.

Mae'r cymal olaf yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn, 15 Mehefin, gan ddechrau yn felodrom hanesyddol Caerfyrddin sydd wedi cael ei adnewyddu'n ddiweddar, a chroesi'r llinell derfyn ar y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Ymhlith y rhai fydd yn cymryd rhan bydd pencampwraig bresennol Taith Merched OVO Energy sef Coryn Rivera, ynghyd â phedwar enillydd blaenorol arall y ras, gan gynnwys pencampwraig 2016 Lizzie Deignan a Marianne Vos - y feicwraig sydd wedi ennill y nifer mwyaf o wobrau yn hanes y ras, gan ennill pum cymal a phedwar crys ers 2014.

Mae beicwraig y Gymanwlad sef Manon Lloyd o Gaerfyrddin, hefyd yn cystadlu ac mae'n siŵr y bydd hi'n mwynhau cefnogaeth y dorf leol wrth iddi gystadlu gyda'i chyd-aelodau yn nhîm Prydeinig Drops.

Bydd golygfeydd anhygoel Sir Gaerfyrddin yn cynnig llwybrau mwyaf heriol y ras 790 cilometr, sy'n cael ei chynnal dros chwe diwrnod o ddydd Llun 10 Mehefin, gan ddechrau yn Suffolk.

Mae cymal chwech yn cynnwys 125.9km o dir Sir Gaerfyrddin, gan rasio o Gaerfyrddin hyd at Fethlehem lle bydd y beicwyr yn ymgymryd â sbrint anodd Brenhines y Mynyddoedd SKODA, yna ymlaen i'r Mynydd Du, ac yn mynd tua'r de drwy'r Aman a Chwm Gwendraeth cyn dod i ben ym Mhen-bre.

Lansiwyd Taith Merched OVO Energy yn 2014 gan y SweetSpot Group, a chredir yn gyffredinol mai hon yw'r ras gymalog ryngwladol fwyaf blaenllaw yn y byd i ferched. Mae'r ras yn denu 300,000 o wylwyr ar ochr y ffordd, yn ogystal â chynulleidfa fyd-eang ar y teledu ac ar-lein o tua phum miliwn o bobl.

Bydd ITV4 yn darlledu uchafbwyntiau pob cymal o’r Daith Merched OVO Energy gyda'r rhaglenni'n cael eu darlledu am 8pm yn y DU ac ar gael ar alw drwy wasanaeth ITV Hub.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Dim ond ychydig fisoedd ar ôl cynnal Taith Prydain i'r dynion ym mis Medi, mae'r ras Taith Merched yn gyfle gwych arall i arddangos Sir Gaerfyrddin ar draws y byd.

“Rydym yn dal i gyfrif effaith economaidd Taith Prydain, ond rydym yn gwybod bod y ras wedi denu dros £800,000 dros gyfnod o 48 awr, a bydd y sgîl-effeithiau hyn yn cael effaith barhaol.

“Rydym yn gobeithio y bydd ein cymunedau yn dod i gefnogi'r ras Taith Merched – yn enwedig Manon Lloyd – yn union fel y gwnaethant ym mis Medi. Mae wirioneddol yn creu awyrgylch unigryw ac yn ddigwyddiad arbennig i bobl leol ac ymwelwyr yma ar garreg ein drws.”

Cafodd Taith Merched OVO Energy ei chreu gan y SweetSpot Group yn 2014 a hon yw ras gymalog ryngwladol cyntaf y DU ar gyfer merched, gan ddenu beicwyr gorau'r byd i gystadlu ym Mhrydain Fawr fel rhan o Daith Merched UCI y byd.

Yn ogystal â'i nodau ehangach o hyrwyddo ffyrdd o fyw egnïol ac iach i ferched, mae'r digwyddiad wedi hyrwyddo cydraddoldeb mewn chwaraeon, yn benodol o ran cynnig yr un wobr ariannol pro rata â Thaith Prydain OVO Energy y dynion.

Y llynedd roedd y ras Taith Merched wedi rhoi hwb economaidd gwerth £7.8 miliwn i economi'r DU.

Dilynwch y ras Taith Merched OVO Energy  ar Twitter (#OVOWT ), Facebook , Instagram neu drwy wefan swyddogol y digwyddiad yn womenstour.co.uk.

Am wybodaeth am gymal chwech yn Sir Gaerfyrddin ar 15 Mehefin, gan gynnwys manylion am y llwybr, gwybodaeth ar gyfer gwylwyr, cynghorion ar y lleoliadau gwylio gorau, llefydd i aros a mwy ewch i  www.darganfodsirgar.com a www.sirgar.llyw.cymru