Cau ffordd dros nos yr A484, Bronwydd

95 diwrnod yn ôl

Bydd ffordd yn cael ei chau dros nos sef yr A484 ger Bronwydd Arms ar gyrion Caerfyrddin ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi penodi Alun Griffiths (Contractors) Ltd i gyflawni gwaith gwella ar yr A484, lle mae goleuadau traffig wedi cael eu gosod dros dro ers oddeutu dwy flynedd.

Mae wal concrid dur yn cael ei hadeiladu i gynnal y briffordd, a bydd rhannau o'r graig sy'n ymwthio allan o ochr orllewinol y ffordd gerbydau - ger y fynedfa i Fferm Pante - yn cael eu lleihau.

Mae gwaith wedi dechrau ers ychydig o wythnosau yn barod, ond oherwydd y man gwaith cyfyngedig mae'n hanfodol cau'r ffordd dros nos er mwyn i'r ffordd aros ar agor yn ystod y dydd.

Bydd y ffordd yn cael ei chau rhwng 7pm a 6am, ddydd Mawrth 28 Mai 2019 am oddeutu 28 o nosweithiau.

Mae hysbysiadau cyhoeddus wedi cael eu gosod ger y briffordd a bydd arwyddion ffyrdd yn rhoi rhybudd ymlaen llaw o'r cynlluniau i gau'r ffordd.

Bydd dargyfeiriadau ar hyd y B4301 a'r A485, a bydd arwyddion ar waith.

Bydd y gwasanaeth bws 460 am 7.09pm o Gaerfyrddin i Aberteifi a 6.50pm o Aberteifi i Gaerfyrddin yn gweithredu ar hyd y llwybr dargyfeirio.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir tra bydd y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud, ac yn diolch i yrwyr ymlaen llaw am eu cydweithrediad."