Chwech o brentisiaethau diwydiant adeiladu ar gael

135 diwrnod yn ôl

Mae'r Camau Nesaf yn ôl ac mae hyd at chwech o brentisiaethau ar gael.

Mae prosiect y Camau Nesaf, sydd bellach yn cael ei gynnal am y 10fed tro, ar agor i fenywod a dynion sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sy'n 16 oed a hŷn sydd â diddordeb mewn ennill cymwysterau o ran gwaith tir, gwaith saer, gosod brics, plastro, gwaith trydan, plymwaith a phaentio ac addurno. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Gan weithio ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin, Lloyd & Gravell, TRJ, Coleg Sir Gâr, CCTAL a CWIC mae Rhaglen y Camau Nesaf yn chwilio am hyd at chwech o bobl i fod yn weithwyr proffesiynol y dyfodol.

Bydd yr holl ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer yn treulio wythnos ar gampws Coleg Sir Gâr yn Rhydaman i gael hyfforddiant iechyd a diogelwch sylfaenol ar gyfer gweithio ar safle adeiladu; ac wedyn yn treulio pum wythnos yn ennill profiad gwaith ar safle prosiect cymunedol a fydd yn digwydd dros wyliau'r haf lle byddant yn cael eu mentora gan grefftwyr cymwys.

Mae'r rhaglen eisoes wedi newid bywydau nifer o bobl leol gan gynnwys pobl sydd wedi mynd yn eu blaenau i sefydlu eu busnesau eu hunain ac i ennill cystadlaethau sgiliau cenedlaethol.  Ar ben hynny mae plant ac oedolion sydd ag anableddau difrifol ar eu hennill yn sgil y prosiectau cymunedol y bu'r timau Camau Nesaf yn eu cyflawni.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn dechrau rhaglen hyfforddiant/prentisiaeth â thâl am isafswm o ddwy flynedd gyda chwmni Lloyd & Gravell Ltd, TRJ Ltd neu Gyngor Sir Caerfyrddin ym mis Medi 2019.

Mae angen gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir darparu cefnogaeth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi. I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i'r wefan: www.nextstepscarmarthenshire.co.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 4 Mehefin.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Jason Jones – 07880504117 neu Andrea Gravell - 01269 861160.

Dyddiad gorffen: 4 Mehefin, 2019