Dweud eich dweud!

141 diwrnod yn ôl

Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai.

Mae gan breswylwyr hyd ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr. Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer pleidlais drwy'r post yw dydd Mercher, 8 Mai (5pm) ac ar gyfer pleidleisiau drwy ddirprwy, dydd Mercher, 15 Mai (5pm)

Dywedodd Mark James, y Swyddog Canlyniadau Lleol:  “Mae’n hollbwysig bod pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan yn yr etholiad hwn, ac yn osgoi colli allan oherwydd nad ydynt wedi cofrestru. Mae ein Tîm Gwasanaethau Etholiadol profiadol ar gael i ddarparu cyngor a gwybodaeth i bleidleiswyr.

“Ni ddylai pobl gymryd arnynt y gallent bleidleisio oherwydd eu bod wedi cofrestru i bethau eraill megis Treth y Cyngor. Os oes amheuaeth, dylai preswylwyr gysylltu â’n Tîm Gwasanaethau Etholiadol i wirio a ydynt wedi cofrestru i bleidleisio.”

Dim ond ychydig o funudau y mae'n cymryd: cofrestrwch ar-lein neu ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Etholiadol Cyngor Sir Gâr ar 01267 228889.

Mae rhestr lawn o ymgeiswyr ar gael.