Parc Gwledig Pen-bre yn llwyddo dro ar ôl tro…

414 diwrnod yn ôl

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn dathlu ar ôl ennill statws mawreddog y Faner Las am yr unfed flwyddyn ar ddeg yn olynol.

Mae'r atyniad, sy'n cynnwys traeth Cefn Sidan, wedi derbyn y statws bob blwyddyn ers 2009. Ers i wobrau'r Faner Las gael eu cyflwyno gyntaf yn 1988, mae Parc Gwledig Pen-bre wedi ennill mwy o Faneri Glas nag yn unman arall yng Nghymru.

Cefn Sidan hefyd oedd y traeth cyntaf yng Nghymru Cymru i ennill y wobr.

Mae'r wobr yn cael ei rhoi i draethau, marinas a chychod sy'n meddu ar yr ansawdd gorau posibl o ran dŵr, addysg a rheolaeth amgylcheddol, diogelwch a gwasanaethau. Mae'r Faner Las yn arwydd o brofiad ymweld o'r radd flaenaf i bobl leol ac ymwelwyr sy’n dod i Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Hughes Griffiths: “Mae Parc Gwledig Pen-bre yn un o brif drysorau Sir Gaerfyrddin, sydd â chysylltiad hirsefydlog a balch â gwobrau'r Faner Las. Ar adeg pan fo mwy a mwy o bobl yn dewis gwyliau gartref, mae'r wobr Glan Môr yn symbol o ansawdd y gellir dibynnu arno wrth chwilio am lefydd posibl i ymweld â nhw.”