Digwyddiadau Cymunedol ddydd Sadwrn ar gyfer Taith Merched

100 diwrnod yn ôl

Bydd awyrgylch carnifal ar draws Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i gymunedau ddod allan i gynnal digwyddiadau lu ar gyfer Taith y Merched.

Mae o leiaf 12 o ddigwyddiadau cymunedol wedi cael eu trefnu gan drefi a phentrefi er mwyn i deuluoedd gael diwrnod o hwyl a sbri wrth i feicwyr benywaidd gorau'r byd rasio drwy'r sir.

Mae'r holl ddigwyddiadau wedi'u nodi ar Wefan Darganfod Sir Gâr o dan Beth sy' mlaen ac yn cynnwys:

  • Gweithgareddau i'r Teulu o 9am a thrwy gydol y dydd ym Mharc Caerfyrddin, lle bydd y ras yn dechrau am 10am
  • Beiciau a rholiau bacwn ym Methlehem, lle bydd y beicwyr yn cystadlu am grys Brenhines y Mynydd.
  • Adloniant addas i'r teulu cyfan a ffair grefftau yng nghanol tref Rhydaman o 10am tan 3pm.
  • Gŵyl Feicio Cefneithin o 9.30am ymlaen.
  • Gorymdaith Carnifal Gors-las a fydd yn dechrau yn syth wedi i'r ras fynd drwy'r pentref.
  • Rholiau bacwn a phaentio wynebau yn y Cwtsh, Pontyberem, o 11.30 tan 1.30pm
  • Pentref y Daith o 10am ymlaen ym Mharc Gwledig Pen-bre, lle mae'r ras yn gorffen, gan gynnwys toddlebikes, tag laser, sesiynau Undeb Rygbi Cymru a'r Scarlets a mwy

Bydd modd parcio am ddim drwy'r dydd yn holl feysydd parcio y Cyngor yng Nghaerfyrddin, Llandeilo a Rhydaman ddydd Sadwrn.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys y llwybr cyfan ac amserau cyrraedd amcangyfrifedig ledled y sir, ewch i www.darganfodsirgar.com