E-byst am ad-daliad y Dreth Gyngor yn sgam

342 diwrnod yn ôl

Mae preswylwyr yn y sir yn cael eu hannog i beidio ag ymateb i e-byst sy’n nodi ad-daliad am y Dreth Gyngor.

Mae Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud mai sgâm ar-lein yw hyn ac ymgais arall i gael manylion banc preswylwyr.

Mae'r e-bost, sy'n honni ei fod wedi dod o gyfeiriad GOV.UK, yn nodi bod gan y derbynnydd hawl i ad-daliad o swm penodol.

Mae'n egluro y dylent glicio ar y ddolen i gael yr arian wedi'i dalu i mewn i'r banc yn gyflymach.

Mae swyddogion yn rhybuddio pobl i beidio â chlicio ar y ddolen ac yn dweud os oes ad-daliad yn ddyledus bydd yn cael ei nodi ar y bil credyd arferol sy'n cael ei anfon gan adain y dreth gyngor ac nid ar e-bost.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Mae'n ymddangos bod yr e-bost hwn ar waith unwaith eto ac mae’n ymgais arall i gael preswylwyr i drosglwyddo eu manylion banc - sgam yw hyn. Os bydd unrhyw un yn cael e-bost fel hyn neu'n ansicr ynghylch dilysrwydd hysbysiad o'r fath yna cysylltwch ag adain y dreth gyngor. Peidiwch â chlicio ar y ddolen sydd yn yr e-bost.”

Os byddwch yn cael e-bost sy’n honni bod hawl gennych i gael ad-daliad ar y dreth gyngor, yna cysylltwch â 01554 742200.