Gwasanaeth dinesig Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

472 diwrnod yn ôl

Cynhaliodd y Cynghorydd Kevin Madge ei wasanaeth dinesig yn Eglwys Crist, y Garnant ddydd Sul.

Cafodd y gwasanaeth ei gynnal gan Gaplan y Cadeirydd sef y Parchedig Dr Caroline Jones. Y pregethwr gwadd oedd Esgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy.

Roedd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru yn bresennol ynghyd â Wendy Walters, prif weithredwr newydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

Marylyn Haines-Evans, Dirprwy Arglwydd Raglaw Dyfed; Catrin Madge, Cydymaith y Cadeirydd; Helena Lewis, Uchel-Siryf Dyfed; Y Cynghorydd Mrs Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor; Y Cynghorydd Rob James, Arweinydd yr Wrthblaid; Sue Allen, Cydymaith yr Is-gadeirydd; Y Cynghorydd Ieuan Wyn Davies, Is-gadeirydd y Cyngor a Ralph Stephens.